Organizatorzy


Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

 

RIK jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze popularyzacyjnym i naukowo-badawczym. Zakres działań Instytutu obejmuje m.in. edukację kulturową, promocję kultury, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, itp. Instytut angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne wydarzenia artystyczne i edukacyjne odbywające się na terenie województwa śląskiego.

European Film Group

 

Producent unikatowych filmów dokumentalnych o wyjątkowych walorach poznawczych i edukacyjnych, przybliżający życie człowieka w symbiozie z naturą, wartości kulturowe i historię społeczeństw na przestrzeni wieków.

 

 

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego

 

Jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Centrum podejmuje również działania w formie organizacji lub współorganizacji mające na celu promocję krajów Dalekiego Wschodu.

 

 

 

Stowarzyszenie Kultury Herbaty

 

Organizacja pozarządowa działająca na rzecz dialogu i porozumienia międzykulturowego. Organizator przedsięwzięć popularno-naukowych, seminariów, sympozjów, imprez kulturalnych. Inicjator działań na rzecz popularyzacji światowego dziedzictwa kultury i natury UNESCO.