Cele Stowarzyszenia


 

1. Propagowanie Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO
2. Popularyzowanie zdrowego stylu życia
3. Działanie na rzecz rozwoju kultury herbaty
4. Promocja wartości kulturalnych i turystycznych Polski za granicą
5. Rozpowszechnianie dorobku cywilizacyjnego, kulturalnego oraz wartości duchowych i niematerialnych państw ( społeczeństw)
6. Przybliżanie wiedzy historycznej o rozwoju państw i narodów
7. Propagowanie wartości kultury herbaty jako pomostu do porozumienia między ludźmi i krajami

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB statut-skh

Statut

Stowarzyszenia Kultury Herbaty