Chiny: Taoiści ze wzgórz Hangzhou


CHINY: TAOIŚCI ZE WZGÓRZ HANGZHOU- prezentuje oblicza taoizmu w Państwie Środka, zarówno w przeszłości jak i obecnie. Na kanwie dziejów 1700-letniego klasztoru Baopu - usytuowanego na wzgórzach starożytnej stolicy Chin, w pobliżu Jeziora Zachodniego - poznajemy historię, rytuały, kulturę i współczesność taoizmu. Unikatowe zdjęcia taoistycznych uroczystości, przepiękna muzyka z dynastii Tang, codzienne życie mnichów; od ćwiczeń tai-chi do głębokiej medytacji, składają się na obraz, który zawiera nie tylko elementy poznawcze lecz także fascynuje pięknem przyrody i przybliża światowe dziedzictwo kultury. Dokument uzupełniają wypowiedzi mnichów nawiązujące do ich życia przed i po wstąpieniu do klasztoru. Poznajemy także podstawowe zasady funkcjonowania taoizmu i założenia taoistycznej doktryny zawartej w Księdze Daodejing, Księdze Drogi i Cnoty - autorstwa Laozi-ego oraz Księdze Nan hua, której autorem jest Zhuangzi.