Chiny: Bulang, Królowie herbacianych drzew


CHINY: BULANG KRÓLOWIE HERBACIANYCH DRZEW to niezwykle ciekawy, poznawczy i pouczający dokument obrazujący kulturę herbaty na południowych krańcach Chin. Prowincja Yunnan to ziemia pełna tajemnic i naturalnego piękna. Położona na płaskowyżu Yunnan – Guizhou urzeka bogatą kulturą mniejszości narodowych. Yunnan to także kraina ludzi herbaty, zielonych krzewów i herbacianych drzew - swoiste Cesarstwo. Wśród 26 narodów mniejszościowych, w górzystym terenie żyje lud Bulang. Jego niezwykle barwna historia i współczesność budzi szacunek oraz podziw znawców kultury herbaty.